[ultkd]

Universitet i Leicester Taekwon-Do Klubb

Basisk Teori

[tkd]


Generelt | Beltefargene | Beltegradene | Filosofi | Gradering | Linker

Generelt

Taekwon-Do er den Koreanske versjonen av ubevæpnet strid, laget for selvforsvar. Taekwon-Do er også en kampkunst der en gjennom system av forskjellige teknikker bruker kroppen til selvforsvar, og bygger kroppen slik at den kan oppnå sin maksimale yteevne, gjennom intensiv og mental trening.

Selvforsvarskunsten er utviklet og satt i system av General Choi Hong Hi fra 1946 til navnet Taekwon-Do ble innført i 1955, og utøves i dag i cirka 115 land.

Foruten omtrent 3200 teknikker består systemet av moralske, filosofiske og teoretiske retningslinjer gitt gjennom General Choi Hong Hi sitt 15 binds leksikon: "Encyclopaedia of Taekwon-Do".

Den litterære betydningen av Taekwon-Do er kunsten i hånd og fotkamp.

 Tae - står for hoppe, flyge, sparke, knuse med foten.
 Kwon - betegner knyttneven, hovedsakelig å slå eller å knuse med hånden.
 Do - betyr form eller metode.

Beltefargene

hvitt belteHvitt belte symboliserer harmløshet, og at en nybegynner har liten kunnskap i Taekwon-Do.
gult belteGult belte symboliserer jorden, hvorfra en plante slår rot og springer ut. Grunnlaget for Taekwon-Do blir lagt.
grønt belteGrønt belte symboliserer plantens vekst og ferdighetene i Taekwon-Do begynner å utvikle seg.
blått belteBlått belte symboliserer himmelen som planten vokser mot; en gjenspeiling av elevens framgang i Taekwon-Do.
rødt belteRødt belte symboliserer fare; en advarsel til en motstander om å holde seg unna og at eleven må trene selvkontroll.
sort belteSort belte; det motsatte av hvitt, derfor symboliserer det modenhet og perfeksjon i Taekwon-Do. Det indikerer også at bæreren er upåvirket av mørket og fare.

Hensikt

Hovedhensikten med bruk av belte i denne formen for selvforsvar, er at de representerer den filosofiske betydningen av ITF Taekwon-Do, og samtidig skiller mellom de ulike gradene.

Derfor legges beltet bare en gang rundt livet, som symboliserer:

Ohdoilkwan - Grundig og bestemt arbeid mot ett mål.

Ilpyondanshim - Ha en usvikelig lojalitet til kun en Master / Instruktør.

Ilkyokpilsung - Vinne en seier med kun ett treff.

Beltegradene

Beltegradene i Taekwon-Do er inndelt i to grupper; fargede belter og sorte belter. Til sammen 19 grader fordelt på 6 farger. Hver farge har sin bestemte symbolikk.

Fargede belter består av hvitt, gult, grønt, blått og rødt. Det er to grader på hver farge, altså 10 til sammen. Disse starter med 10. Gup (grad) og går opp til 1. Gup.

Sort belte starter på I. Dan (rang) og går til IX. Dan.

Tallene for sortbelter skrives med romerske tall, og er delt inn i grupper på tre og tre:

RangTittel
I. Dan til III. DanAssisterende Instruktør
IV. Dan til VI. DanInternasjonal Instruktør
VII. Dan til IX. DanMaster Instruktør

Filosofi

Taekwon-Do sitt overordnede mål er å unngå kamp ved å avskrekke den sterke som undertrykker den svake, med en kraft som må være basert på medmenneskelighet, rettferdighet, sømmelighet, visdom og tilit.

I denne målsetningen ligger det et håp om å kunne bygge en fredeligere verden.

Filosofien i Taekwon-Do er basert på de kulturelle verdier og normer for anstendighet som mennesker kan leve etter i harmoni med hverandre.

Derfor må ikke Taekwon-Do under noen omstendigheter bli brukt i egoistiske, aggressive og voldelige hensikter. Ei heller i kommersielle eller politiske formål.

Gradering

Gradering av elevene skjer hver 3-4 måned, med inntil 3 graderinger i året opp til rødt belte, litt avhengig av treningstid.

Her finner du graderingsskjema; pdf-fil

Fra sort belte I. Dan må elevene trene minimum 1,5 år til 2 år før test til II. Dan kan avlegges. Deretter må en trene aktivt like mange år som den rang en har før neste test kan avlegges.

Det Internasjonale Taekwon-Do Forbund har følgende graderingssystem for sine elever:

Fargede belter

10 GupHvitt belte
9. GupHvitt belte med gul stripe
8. GupGult belte
7. GupGult belte med grønn stripe
6. GupGrønt belte
5. GupGrønt belte med blå stripe
4. GupBlått belte
3. GupBlått belte med rød stripe
2. GupRødt belte
1. GupRødt belte med sort stripe

Sorte belter

I. DanSort belte første dan
II. DanSort belte andre dan
III. DanSort belte tredje dan
IV. DanSort belte fjerde dan
V. DanSort belte femte dan
VI. DanSort belte sjette dan
VII. DanSort belte syvende dan
VIII. DanSort belte åttende dan
IX. DanSort belte niende dan

Linker

http://www.itf-taekwondo.no/html/taekwon-do_n.html - ITF Taekwon-Do Norway

[an error occurred while processing the directive]