[ultkd]

Universitet i Leicester Taekwon-Do Klubb

Grundläggande Teori

[tkd]


Generelt | Bältesfärgene | Filosofi | Länker

Generelt

Taekwon-Do är en modern, explosiv och dynamisk kampart med rötter i Korea som fick sitt namn 1955 då flera skolor i Korea samlades och man beslöt om namnet Taekwon-Do, drivande personen i det hela och grundaren till arten var General Choi Hong Hi (1918-2002). Man ska inte blanda ihop Taekwon-Do med t ex Karate, Kung-Fu etc. för att beskriva Taekwon-Do. Taekwon-Do är en egen kampart som tränas som motion, självförsvar och sport. För alla kampkonster från östasien finns ändå gemensamma beröringspunkter: vikten av höviskhet, disciplin och strävan efter perfektion.

Men kampkonsterna skiljer sig åt. Taekwon-Do utmärker sig genom att vara tekniskt och fysiskt hård. En viktig tanke bakom detta är att träningen är ett sätt att forma karaktären. Träningen kan vara tuff, men resulterar i en bättre person. Den ger dig bättre fysik och en ökad självkännedom om din kropp och din mentala uthållighet. Det är helt enkelt träning som ger dig bättre hälsa!

De fem grundstenarna inom Taekwon-Do träning är grundteknik, mönster, redskapsträning (säck, päronboll, mitts etc), kamp och självförsvar. Det finns alltid någon del som man kan förbättra därför är det så roligt att träna just Taekwon-Do.

Taekwon-Do präglas av en god gemenskap, som sträcker sig utanför nationella och religiösa gränser. över hela världen har du möjlighet att träna Taekwon-Do i lokala klubbar - och du kan vara säker på att bli varmt välkomnad! Det är ett fantastiskt sätt att knyta nya vänskapsband!

Ordagrant översatt betyder Taekwon-Do foten och handens väg. Men lite närmare beskrivet ser det ut så här:


 Tae - fot/spark eller tekniker som utförs med fötterna/benen.
 Kwon - hand/slag eller tekniker man utför med handen/näven.
 Do - ordet Do har en djupare betydelse och betyder den väg man vandrar som utövare, det sättet man lever.

Bältesfärgene och Bältesgraderna

Graderingsskalan är uppdelad i 19 ranker. 10 - 1 Gup, därefter 1 - 9 Dan:

vitt bältesHvitt bältes: Oskyldighet, som novis utan tidigare erfarenhet av Taekwon-Do.
gult bältesGult bältes: Jorden, ur vilken ett skott skjuter når fröt av Taekwon-Do slagit rot.
grönt bältesGrönt bältes: Plantan som växer takt med att färdigheterna i Taekwon-Do utvecklas.
blått bältesBlått bältes: Himlen, mot vilken plantan sträcker sig och mognar till träd.
rödt bältesRödt bältes: Fara, manar eleven till försiktighet och att träna kontroll. men är även en varning åt antagonister att hålla sig undan.
svart bältesSvart bältes: Motsatsen till vitt, det visar mognad och skicklighet i Taekwon-Do. Det visar även på innehavarens resistens mot mörker och rädsla.

Svartbältena även indelade i tre grupper, med tre i varje:

Taekwon-Do's Grundsatser

  1. Ye Ui – Artighet
  2. Yom Chi – Integritet
  3. In Nae – Ståndaktighet
  4. Guk Gi – Självkontroll
  5. Baekjul Boolgool – Oövervinnerlig anda

Taekwon-Do Eden

Länker

http://www.itfsweden.com - Svenska Taekwondoföbundet

[an error occurred while processing the directive]