[ultkd]

Uniwersytet Leicester Klub Taekwon-Do

Podstawy Teorii

[tkd]


Podstawy | Zasady | Stopnie | Łączy

Taekwon-do: sztuka samoobrony powstała w Korei w 1955 r. Wymyślona i naukowo opracowana przez Choi Hong Hi.

W dosłownym tłumaczeniu słowo Taekwon-do oznacza:


 Tae - oznacza skakanie, latanie, kopnięcie i gwałtowne uderzenie nogą
 Kwon - oznacza pięść, niszczenie ręką, ciosy i uderzenia
 Do - oznacza sztukę lub drogę zbudowaną i umocnioną przez świętych i mędrców przeszłości

Nazwa sztuki oddaje ściśle jej treść: poddawanie ciała kontroli umysłu, kształtowanie samego siebie poprzez trening walki.

Powstało współcześnie i w ciągu kilkudziesięciu lat swego istnienia doprowadziło tradycyjny dorobek sztuk walki do technicznej perfekcji uzupełniając go o wiele technik stanowiących “rewolucję”. Stało się to możliwe zarówno dzięki wytrwałości sztabu ekspertów Taekwon-do, jak również konsekwencji, z jaką każda technika została przeanalizowana w świetle praw biomechaniki i fizjologii ciała ludzkiego, i przekonstruowania tak, by stała z nimi w całkowitej zgodzie. Podstawą Taekwon-do są: system założeń filozoficzno - moralnych, techniki podstawowe, 24 ściśle określone układy formalne oraz współzawodnictwo sportowe oparte na czterech konkurencjach indywidualnych i drużynowych tj. układach formalnych, walce, technikach specjalnych i testach siły.

Cechami charakterystycznymi dla Taekwon-do jest specyficzna:

 • terminologia i frazeologia,
 • teoria uzyskiwania siły technik,
 • metody treningu,
 • systemy nauczania,
 • moralne zasady i filozofia,
 • technika taekwon-do,
 • system rang i wymagań egzaminacyjnych,
 • ubiór i wyposażenie zawodników, trenerów i instruktorów oraz sędziów.

Taekwon-do łączy w sobie korzyści zdrowotne - płynące z wieloletniego nieprzerwanego treningu, praktyczne - wynikające ze zdolności obrony przed zagrożeniem oraz oddziaływanie kształtujące psychikę - poprzez aktywny stosunek do siebie i otoczenia, systematyczność i wytrwałość. Specyfiką Taekwon-do jest nastawienie na wyrobienie równoważnej zdolności posługiwania się w walce uderzeniami rękami i nogami w obronie oraz ataku. Uwidacznia się to w bogactwie i doskonałości technik zarówno ręcznych jak i nożnych.

Te ostatnie, zwłaszcza wykonywane w wyskoku zyskały rozgłos w świecie sztuk walki, stając się niedoścignionym wzorem. Jest niezaprzeczalnym faktem, że od chwili pojawienia się Taekwon-do zaobserwować można wymuszone wyższością jego technik wprowadzenie zmian i rozwój tradycyjnych sztuk walki, szczególnie w stanowiących z reguły ich piętę Achillesa technikach nożnych. W opinii wielu praktyków sztuk walki, Taekwon-do, jest najdojrzalszym, najpełniejszym i najbardziej jednorodnym technicznie z istniejących systemów walki wręcz. Oferuje swym zwolennikom z jednej strony wszelkie możliwości wykorzystania nieuzbrojonego ciała w samoobronie w racjonalny, skuteczny sposób i odznacza się wysokimi walorami etyczno-wychowawczymi z drugiej.

Cechujące Taekwon-do piękno, logika i konsekwencja założeń teoretycznych, skuteczność technik oraz bezpieczeństwo stosowanych metod nauczania i treningu połączone z dbałością o rozwój wewnętrzny adepta sprawiły, że jest ono obecnie najliczniej uprawianą sztuką walki na świecie.

Zasady

Kodeks postępowania w Taekwon-do określa pięć fundamentalnych zasad, które powinny być stosowane na treningu jak i w codziennym życiu. Już od pierwszego treningu należy nauczyć się ich na pamięć, często powtarzać i w każdej sytuacji o nich pamiętać.

Są to:

 1. Ye Ui – grzeczność
 2. Yom Chi – uczciwość
 3. In Nae – wytrwałość
 4. Guk Gi – samokontrola
 5. Baekjul Boolgool – odwaga

Przysięga Taekwon-do

 1. Będę bezwzględnie przestrzegał obowiązujących zasad Taekwon-do.
 2. Będę szanował instruktora, wyższe stopnie i innych ćwiczących.
 3. Nigdy nie będę naużywał swoich umiejętności.
 4. Będę bronił wolności i sprawiedliwości.
 5. Będę uczestniczył w budowie pokojowego świata.

Slotnie

We wszystkich sztukach walki, także w Taekwon-do poziom zaawansowania oznaczony jest odpowiednim kolorem pasa noszonym na stroju do ćwiczeń. Celem jest między innymi umiejscowienie każdego ćwiczącego na określonym etapie opanowania i zagłębienia w TKD, symboliczne oznaczenie drogi już przebytej oraz czekającej jeszcze każdego w jego indywidualnym dążeniu do mistrzostwa i perfekcji.

W Taekwon-do istnieje 19 stopni : dziesięć uczniowskich CUP i dziewięć mistrzowskich DAN oznaczone kolorem pasa w następujący sposób:

Tzw. "belki" na pasach mają szerokość 5 mm i są naszyte 5 cm od końca pasa na jednym z jego końców.

pas bialyPas biały, oznacza bezradność i niewinność początkującego ucznia, stawiającego pierwsze kroki w Taekwon-do.
pas zóltyPas żółty, oznacza ziemię, z której roślina kiełkuje, wypuszcza pierwsze pędy i umacnia korzenie tak jak umacniają się podstawy Taekwon-do u ćwiczącego adepta.
pas zielonyPas zielony, oznacza intensywny rozwój rośliny tak jak rosnące umiejętności w Taekwon-do.
pas niebieskiPas niebieski, oznacza niebo, w kierunku którego roślina pnie się i rozrasta w potężne drzewo tak jak wzrastają i umacniają się umiejętności ćwiczącego.
pas czerwonyPas czerwony, oznacza niebezpieczeństwo, ostrzega adepta, by przestrzegał zasadę samokontroli i ostrzega ewentualnego przeciwnika by nie podejmował z nim walki.
pas czarnyPas czarny, przeciwieństwo bieli, symbolizuje dojrzałość i przebiegłość ćwiczącego oraz symbolizuje odwagę i odporność na strach przed "ciemnością" zła.

Łączy

Polski Związek Taekwon-Do

Warszawski Klub Taekwon-Do

Gdánski Klub Taekwon-Do

[an error occurred while processing the directive]